Условия за ползване

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1.1. Разглеждането на елктронния магазин www.vanesabg.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

1.2. За да се пазарува от електронния магазин www.vanesabg.com , е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

1.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

1.4. „ВАНЕСА БГ” е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

1.5. В електронния магазин www.vanesabg.com  на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.vanesabg.com  да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

1.6. Всички посочени на сайта цени са в лева с включено ДДС.


 

2. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

2.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 1 месец от получаване на стоката.

2.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

2.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

2.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

2.5. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

· производствени дефекти на стоката;

· констатирани липси на части от стоката;

· несъответствие с обявения размер;

· повреда на стоката при транспортирането.

2.6. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач чрез „ВАНЕСА БГ” на посоченият имейл: [email protected] Потребителят трябва да върне стоката в едномесечен срок.

2.7. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

2.8. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

· Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

· Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

· Запазена оригинална опаковка и етикет.

2.9. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка с която Потребителят е получил поръчката.

2.10. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма  „ЕКОНТ“

2.11. В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „ЕКОНТ“, то той ще получи дадения артикул с куриерска пратка до адрес.

 

3. ДАНИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Аутлет Ванеса БГ" ООД  е търговското дружество с ЕИК: 202583490, със седалище в град ПЛОВДИВ, ул.“Пере Тошев“ № 32, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя         настоящите Общи условия, при които се  продават стоките. „Аутлет Ванеса БГ" ООД  има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

 

4. ФОРМА ЗА РЕКЛАМАЦИИ

Във връзка със задълженията на търговците съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, а именно:

Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

 

предоставяме на Вашето внимание примерен образец на регистър за предявените рекламации

 

ТЪРГОВЕЦ ....................................................................................... /печат на търговеца/

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМАЦИИТЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА

...........................................................................................................,

НАХОДЯЩ СЕ В .......................................................................................

 

 

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЯВЕНИТЕ РЕКЛАМАЦИИ

Проект

 

№ по ред

Дата и час на предявяване на рекламацията

Име и адрес за контакт на потребителя, предявил рекламацията

 

Описание на естеството на предявената рекламация

Опис на приложените документи

*1

Претенции на потребителя за начина на удовлетворяване на рекламацията

*2

Предмет на предявената рекламация за стока/услуга

*3

Име и подпис на търговеца или упълномощено лице приело рекламацията

 

Подпис на потребителя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 - /търговска гаранция в писмена форма-ако е предоставена такава, касова бележка, фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното /

*2 - /възстановяване на заплатена сума, заменяне на стоката с друга, отбив от цената или безплатно извършване на ремонт при условията по реда на чл.113 и чл.114 от ЗЗП./

*3 - /вид, име на стоката/услугата, марка, модел, номер и др. вкл. за стоки втора употреба/